Translate

pühapäev, 7. jaanuar 2018

Lätist Postimehes


 
Vene propagandal on viimasel ajal leidnud mõned, varem mitte sedavõrd esiplaanile seatud (meid puudutavad) teemad, mille hulgas populaarseimaks kujunenud "Eesti, Läti ja Leedu jooksevad rahvast tühjaks" ("nii halb on seal elu!").  Samuti - "Täielik katastroof saabub paari lähima aasta jooksul, mil enam ei tule euroliidu toetusi". Hea vale on natuke tõe sarnane.

Soovijaile stiilinäide Kaliningradi elanikele suunatud propaganda voost, kus meid väga hoiatava näitena toodud (tegemist mikroskoopilise väljavõttega ulatuslikust voost)
Meil kiputakse ühtkuiteist masinlikult avalikku ruumi võimendama. Postimees avaldas Politico'st leitud kirjatüki pealkirja all "Suur väljaränne hävitab Läti" (originaalis - Latvia, a disappearing nation. Gordon F. Sander'i sulest). Artiklis on mitme Läti tegelase pessimistlikke/murelikke seisukohti tsiteeritud. Puuduvad arvud ja analüüs. Ajaloolase haridusega autori puhul on see tavaline või hoopis väga pealiskaudne lähenemine... 
 Kui teeks natuke iseseisvat tööd kõigile kättesaadavate andmetega.  Kulub mõni minut. 

 Lihtsaid arve ja fakte

Ning põhitehteid. Selgub - Läti rahvastik on 20 aasta jooksul vähenenud ca 430 000 võrra. Sealhulgas on 250 000 vene, valgevene või ukraina rahvusest elanikku. Ja lätlaste osakaal elanikkonnas on samal ajal tõusnud iseseisvuse taastamise järel 52 protsendilt praeguseks 62 protsendini. Võrreldes 1939. aasta ja 2017. aasta andmeid, on Läti elanikkond vähenenud ca 30 000 inimese võrra. Kusjuures sündivuse näitaja on neil 11,2 sündi 1000 elaniku kohta (Eestis 10,7). Sündide-surmade suhe on küll viimaste kasuks, aga kahanemas. Niisiis - hävitamise/hävimise "kuuldused (...) on "pisut liialdatud". 

(Näide Eesti, Läti ja Leedu rahva väljasuremise ja hävimise tekstist, mida Vene propaganda ruuporid peavad edastama:

Литовцы как нация исчезают. Та же тенденция — у эстонцев и латышей. Зачем жить молодежи в копии, если можно уехать в оригинал?
Народ Литвы уже давно жалеет о произошедшем. Он старается развеять иллюзии советских людей, а также многих современных россиян, украинцев, армян, которые стремились или стремятся стать частью Запада.)

Järgnevalt toodud tabelis on mõningaid arvnäitajaid, mille üle võib mõelda endise Liidu kontekstis ja kus on need endise Liidu "vabariigid" kust teatud elanikkonna osa tahab-ei taha lahkuda.Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar